Kongres Regionów Świdnica 2015

Największe w Polsce spotkanie samorządowców, ludzi nauki, biznesu
i przedstawicieli organizacji pozarządowych
z całego kraju

Wrocław
26-27 września 2016 r.

Nowoczesne miasta i regiony przyjazne mieszkańcom.

  • Ankieta

    Oceń VI Kongres Regionów we Wrocławiu

  • 1. Jak oceniasz atrakcyjność merytoryczną VI Kongresu Regionów?
  • 2. Jak oceniasz atrakcyjność gościa specjalnego Richarda Floridy?
  • 3. Jak oceniasz atrakcyjność gościa specjalnego Klausa Wowereita?
  • 4. Jak oceniasz atrakcyjność dobranych panelistów?
  • 5. Jak oceniasz atrakcyjność merytoryczną prezentacji przygotowanych przez Partnerów i Panelistów, które były wstępem do poszczególnych dyskusji?
  • 6. Czy jesteś za skróceniem przyszłorocznej edycji Kongresu Regionów do dwóch dni?
  • 7. Jak oceniasz miejsce i organizację VI Kongresu Regionów?
dołącz
do nas
obserwuj
nas

Podsumowanie VI Kongresu Regionów we WrocławiuNie chodzi o to, by dokonywać radykalnej reorganizacji, ale by wypełniać treścią formę, jaką przez 25 lat przybrał polski samorząd. Tą treścią jest przede wszystkim odpowiedzialność za obywateli i za jakość ich życia. Za lokalną gospodarkę, za lokalne środowisko naturalne i za lokalną kulturę. Za administrowanie i za planowanie.


Tak można najbardziej syntetycznie podsumować tegoroczną, VI edycję Kongresu Regionów. Kongres odbył się we Wrocławiu, w centrum konferencyjnym Hali Stulecia.Statystyczne podsumowania są zawsze bardziej oczywiste, więc zacznijmy od nich. W ciągu 2 i pół dnia, mieliśmy 18 paneli dyskusyjnych, 4 sesje plenarne, 14 prezentacji i 115 panelistów, rozmawiających ze sobą ale i z uczestnikami (czasem bardzo aktywnymi). W kluczowych momentach sesji plenarnych korzystaliśmy z elektronicznego systemu do głosowania, by wysondować, jakie jest zdanie całej widowni. 
Nowa formuła pozwoliła na koncentrację na najistotniejszych, bieżących problemach, którymi żyją Samorządowcy. Dyskutowaliśmy o minionych 25 latach (w sesji plenarnej: 25 lat polskiego samorządu. Bilans sukcesów i koniecznych zmian); dyskutowaliśmy o najlepszych sposobach na wykorzystanie dostępnych do 2020 roku środków unijnych (w sesji plenarnej: Środki unijne. Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę). Przyglądaliśmy się doświadczeniom niemieckiego samorządu: ikona, niedawny burmistrz Berlina z 11 letnim stażem, Klaus Wowereit, słuchając szczerych wypowiedzi polskich prezydentów miast (Wojciecha Szczurka i Roberta Biedronia), otworzył się i pokazał, że kwestia środków finansowych, nie wystarczających na wszystkie ważne cele, jest wspólna dla wszystkich samorządów. Zwracał też uwagę na znaczenie samorządu w realizacji inwestycji, często o charakterze narodowym, na wpół żartując, że kiedy spóźniała się budowa lotniska w Berlinie – to on był przez wszystkich, w tym władzę państwową wskazywany jako główny winowajca. Gdy prace się skończyły, oskarżyciele wspólnie z nim z dumą przecinali wstęgi. Panel, w swoim wyjątkowym stylu, prowadził Tomasz Lis.Inny gość specjalny, Richard Florida, autor światowych bestsellerów, które wprowadziły pojęcie Klasy Kreatywnej, zwracał uwagę, że aby możliwy był rozwój gospodarczy napędzany siłą inteligencji, oprócz zaistnienia sytuacji społecznej możliwej do opisania trzema „T”: Technologia, Tolerancja i Talent, władze samorządowe – głównie miejskie – muszą zadbać także o jakość miasta, rozumianą jako wysokiej jakości środowisko, sprzyjające bezkonfliktowemu życiu mieszkańców. Florida definiuje klasę kreatywną jako nową grupę społeczną, która przejmuje od dwóch dekad inicjatywę rozwojową we współczesnej gospodarce. W największych metropoliach (jak Londyn czy Nowy Jork) według Floridy, klasa kreatywna to przeszło 70% mieszkańców.Uwagi Richarda Floridy rezonowały w wielu szczegółowych panelach. Dyskusje o lokalnych strategiach bezpieczeństwa energetycznego czy o granicach odpowiedzialności samorządu za ochronę środowiska naturalnego pokazały, że samorządy nie tylko powinny o tych sprawach myśleć ale że wręcz mają prawny obowiązek, często zaniedbany, by poświęcać im czas, wysiłek i uwagę. Realizacja strategii energetycznej czy proekologicznej nie jest jednak możliwa bez właściwego planowania przestrzennego – przewinęło się w obu wspomnianych panelach. Ład przestrzenny i nowe prawo budowlane jak również problem rewitalizacji przestrzeni miejskiej także były dyskutowane, podobnie jak inwestycyjny charakter wydatków na kulturę, czy też rola przemysłów kreatywnych i innowacji w budowaniu wzrostu gospodarczego na obszarach zarządzanych przez samorządy. A ponieważ samorządy czują się odpowiedzialne za miejsca pracy na swoim terenie, dyskutowaliśmy także o roli jaką musi odegrać lokalny biznes w rozwoju gospodarczym i o zadaniach dla ośrodków naukowych, w tym parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości czy centrów badawczych.

Po dniach spędzonych na Kongresie nie mogę nie zgodzić się z Sędzią TK w stanie spoczynku i współtwórcą reform samorządowych w Polsce, profesorem Jerzym Stępniem, który w „spotkaniu bez krawata” opowiadał jak przebiegały reformy samorządowe od 1989 do dziś i jakie przyświecały im założenia. Samorządność to odpowiedzialność za obywateli. Jakość samorządu określa symboliczną pozycję kraju na linii Wschód – Zachód. Im więcej odpowiedzialności za losy mieszkańców gmina, powiat czy województwo na siebie bierze, tym większą wykazuje dojrzałość i tym lepiej się mieszkańcom będzie powodzić. Bo samorząd może w dużym stopniu lokalnie „korygować w górę” sytuację, jaka panuje w całym kraju.

Roman Młodkowski, dyrektor programowy VI Kongresu Regionów we Wrocławiu.

Pobierz informację prasową wraz ze zdjęciami

Ranking Forbes - Miasta atrakcyjne dla biznesu

Podczas VI Kongresu Regionów we Wrocławiu wręczono nagrody w rankingu magazynu "Forbes" - Miasta atrakcyjne dla biznesu. 

Redaktorzy magazynu "Forbes" wyróżnili łącznie 41 miast w czterech kategoriach: do 50 tys. mieszkańców, od 50 do 150 tys. mieszkańców, od 150 do 300 tys. mieszkańców i powyżej 300 tys. mieszkańców. Oto zwycięzcy w poszczególnych kategoriach: Lesznowola, Zielona Góra, Rzeszów i Warszawa. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy! 

Wrocławski Park Technologiczny - tu powstają innowacjeWrocławski Park Technologiczny to jeden z liderów przedsiębiorczości i promotor nowych technologii


WPT to miejsce dla energicznych ludzi, którzy znajdują tu warunki dla rozwoju swoich pomysłów. Park jest nastawiony na współpracę z przedsiębiorstwami bazującymi na zaawansowanych technologiach oraz ośrodkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi (m.in. Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN). 

Zadaniem WPT jest, po pierwsze, kreowanie warunków dla wykorzystania naukowego i przemysłowego potencjału Wrocławia i regionu. Po drugie - pobudzanie rozwoju zaawansowanych technologii poprzez tworzenie właściwej infrastruktury dla zapewnienia przedsiębiorstwom warunków do generowania innowacji. Po trzecie – pomoc w tworzeniu i rozwoju oraz promowaniu mikro-, małych i średnich firm wykorzystujących nowoczesne technologie. 

W WPT ma dziś siedzibę prawie 200 innowacyjnych przedsiębiorstw, w których pracuje ponad 1300 osób. Działają one w branżach: biotechnologii, chemii, medycyny, mechaniki, kriogeniki, elektroniki, mechatroniki, energetyki i IT. 

Miejsce dla innowacyjnej firmy Wrocławski Park Technologiczny ma bogatą ofertę powierzchni na wynajem – obecnie to 63 tys. mkw. powierzchni laboratoryjnej, produkcyjnej i biurowej, a także 10 ha terenów inwestycyjnych w centrum Wrocławia. Bliskość międzynarodowego portu lotniczego oraz autostrady zapewniają sprawną komunikację. Ulokowanie firmy na terenie WPT zapewnia szerokie spectrum korzyści, m.in.: możliwość indywidualnej aranżacji powierzchni, dostęp do rozbudowanej infrastruktury informatycznej i laboratoryjnej, promocję firmy czy sprzyjające rozwojowi otoczenie biznesowe. 

Laboratoria Wrocławski Park Technologiczny buduje przyjazne środowisko dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, zapewniając dostęp do specjalistycznej aparatury badawczo-rozwojowej. W ramach realizowanego przez Park projektu „Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do INNopolis Wrocław” zbudowano zaawansowaną infrastrukturę laboratoryjną. W WPT działa 12 laboratoriów i prototypowni wyposażonych w sprzęt wart ponad 50 mln zł. Wszystkie laboratoria znajdują się w obrębie kompleksu siedmiu budynków przygotowanych pod potrzeby firm – mają zaplecze biurowe o wysokim standardzie i są dostosowane do montażu instalacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń laboratoryjnych. 

Liczba przedsiębiorstw działających w WPT stale rośnie dzięki m.in. dostępowi do urządzeń laboratoryjnych w ramach pomocy publicznej i de minimis. W ciągu ostatnich 5 lat wsparcie firm w tym zakresie wyniosło 10 mln zł. 

Inkubator przedsiębiorczości 

Już od dziewięciu lat Wrocławski Park Technologiczny kieruje szeroką ofertę do osób chcących założyć swoją firmę w sektorze MŚP. Bez ponoszenia znacznych nakładów na organizację firmy można myśleć o własnym biznesie zlokalizowanym w prestiżowym miejscu. Z oferty inkubacji w WPT skorzystało już 140 firm, a odsetek przedsiębiorstw, które nadal działały po tym okresie wynosi 90 proc. Dziś to firmy o ogólnopolskiej lub nawet światowej renomie. Inkubator WPT powstał z myślą o studentach, absolwentach i pracownikach naukowych wrocławskich uczelni, aby ułatwić im założenie własnej firmy. Dziś z inkubacji mogą skorzystać już nie tylko przedstawiciele środowiska akademickiego, a wszyscy przedsiębiorcy na wczesnym etapie rozwoju.

KGHM - Partnerem Strategicznym VI Kongresu RegionówRichard Florida - gość specjalny VI Kongresu RegionówŚwiatowej sławy ekonomista, twórca pojęcia "klasa kreatywna", będzie gościem specjalnym na VI Kongresie Regionów we Wrocławiu.

 

Richard Florida, Dyrektor Instytutu Martin Prosperity w Rotman School of Management przy Uniwersytecie w Toronto, Global Research Professor na Uniwersytecie w Nowym Jorku oraz założyciel Creative Class Group, która ściśle współpracuje z rządami i firmami na całym świecie, jest według The Economist  wiodącym na świecie urbanistą.

 

Esquire włączyła go na swą doroczną listę "Najlepszych i najzdolniejszych" a Fast Company nazwał go "intelektualną gwiazdą rocka" a MIT Technology Review niedawno użył określenia, że Richard Florida jest jednym z najbardziej wpływowych myślicieli. Również Amerykańskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Nauki niedawno mianowało go jednym ze 100 najbardziej rokujących naukowców. Richard Florida jest także członkiem Rady przy Światowym Forum Ekonomicznym w zakresie nowoczesnej gospodarki.

 

Richard Florida jest autorem kilku światowych bestsellerów, w tym nagrodzonej książki pt.: „Narodziny klasy Twórczej”, jest także redaktorem w „The Atlantic”, wiodącej na świecie witrynie medialnej poświęconej sprawom miast, gdzie współtworzy witrynę i doradza w kwestiach ich rozwoju.

 

Florida regularnie pojawia się także w CNN i innych programach informacyjnych i jest stałym współpracownikiem stron op-ed największych gazet i czasopism. Magazyn Time uznał jego profil na Twitterze jako jeden ze 140 najbardziej wpływowych świecie.

 

Florida wcześniej uczył w Carnegie Mellon i George Mason University, był też  profesorem wizytującym na Uniwersytecie Harvarda i MIT. Zdobył licencjat z Rutgers College i doktorat Columbia University.

 

Zapraszamy na VI Ogólnopolski Kongres Regionów, który odbędzie się w dniach 16-18 czerwca we wrocławskiej Hali Stulecia. Zgłoszenia prosimy składać w formularzu rejestracyjnym.


ORANGE - Partnerem Głównym VI Kongresu RegionówProfesor Jerzy Stępień gościem specjalnym panelu bez krawata na VI Kongresie RegionówJerzy Adam Stępień – prawnik, polityk, senator I i II kadencji (1989–1993). Generalny Komisarz Wyborczy (1990-94); przewodniczący rządowych zespołów ds. reform administracyjnych (1991-94); wiceminister spraw wewnętrznych i administracji (1997–1999), sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, a w latach 2006–2008 prezes TK. Współautor reform administracyjnych w latach 1989-1999. Od 2015 roku Prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca, prorektor Uczelni Łazarskiego, a także dyrektor Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej przy tej uczelni. Członek Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem VI Kongresu Regionów we Wrocławiu.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ - Kampus Pracze


Wrocławskie Centrum Badań EIT+: Projekty naukowe – zasady biznesoweBudowa gospodarki opartej na wiedzy i sprzyjanie rozwojowi innowacji – to zadania, które stoją przed europejskimi miastami, regionami i państwami. Wrocław także stanął do wyścigu o to, aby uczynić miasto ważnym węzłem innowacyjności na Starym Kontynencie. Łączeniem możliwości świata nauki z potrzebami świata biznesu zajmuje się Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

 

To pierwsze polskie centrum badawczo-rozwojowe (RTO — Research and Technology Organization), wspólne przedsięwzięcie władz miasta i wrocławskich uczelni. Siedziba Spółki znajduje się w Kampusie Pracze, położonym 13 km od centrum miasta, w pobliżu obwodnicy autostradowej i lotniska. Kompleks o powierzchni 27 ha i budynkach o unikalnej architekturze, wraz z terenami pod nowe inwestycje, tworzy wielowymiarową przestrzeń, gdzie rozwijana jest polska gospodarka oparta na wiedzy i nowych technologiach.


Priorytetowym realizowanym tu projektem, finansowanym z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, jest Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+. To jedna z największych inwestycji w badania i rozwój w Polsce oraz gwarancja powstania najbardziej kompleksowej w Polsce infrastruktury badawczej, w skład której wchodzą:

• cztery budynki laboratoryjne o łącznej powierzchni ponad 23,5 tys. m²
• sieć 40 specjalistycznych laboratoriów -nano– i biotechnologicznych
• unikatowa w skali kraju aparatura badawcza, niezbędna do prowadzenia badań z zachowaniem najwyższych standardów jakości.
Dzięki realizacji Projektu zapewnimy i osiągniemy:

• otwarły dostęp do aparatury dla środowiska naukowego i biznesowego na zasadach rynkowych poprzez realizację wspólnych projektów badawczych
• usługi laboratoryjne realizowane w najnowocześniejszych warunkach na zlecenie organizacji gospodarczych i innych jednostek badawczych
• efektywne wykorzystanie wybudowanej w ramach projektu infrastruktury laboratoryjnej, uzyskując statuts nowoczesnego ośrodka badawczego o międzynarodowych standardach

Laboratoria Wrocławskiego Centrum Badań EIT+wyposażane są w najnowszy sprzęt i pozwalają realizować interesujące przemysł, aplikacyjne projekty badawcze oraz badania podstawowe uwzględniające światowe trendy rozwojowe. Dzięki naukowcom, menedżerom projektów badawczych, brokerom technologii, specjalistom ds. ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji Wrocławskie Centrum Badań EIT+ odpowiada na potrzeby firm, naukowców i każdego z nas. Wiąże się to również z opracowaniem i ochroną wytworzonej własności intelektualnej i komercjalizacją wyników badań, poprzez udzielanie licencji i tworzenie spółek technologicznych.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ - idealny partner dla przedsiębiorców.

Już w kwietniu małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły sięgnąć po pierwsze środki finansowe, zaplanowane w nowej unijnej perspektywie 2014-20 w ramach Programu Operacyjnego – Inteligentny Rozwój. Budżet tego konkursu wynosi aż 1,6 mld zł i przeznaczony jest na podjęcie lub kontynuację działalności badawczo – rozwojowej (B+R).

Przedsiębiorcom, którzy chcą wykorzystać szansę jaką dają środki unijne i optymalizować koszty uruchomienia działalności B+R lub planują outsourcing działań B+R wychodzi na przeciw zaufana jednostka naukowa jaką jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

Działamy na rynku europejskim od 2007 roku i oferujemy:

Usługi badawczo-rozwojowe w obszarze technologii materiałowych, nanotechnologii, biotechnologii, technologii medycznych na potrzeby większości sektorów wytwórczych. Obsługujemy m.in. przemysł:
• chemiczny, medyczny i biotechnologiczny,
• kosmetyczny i spożywczy,
• motoryzacyjny, AGD i elektroniczny,
• związany z obróbką i wydobyciem surowców, wytwarzaniem nowych materiałów,
• odnawialnych źródeł energii (fotonika, nowoczesne materiały).

Usługi doradztwa technologicznego w zakresie:

• komercjalizacji własności intelektualnej (wycena, sprzedaż, licencjonowanie, patentowanie),
• zarządzania i obsługi projektów współfinansowanych ze środków publicznych,
• rozwoju produktów – Design Thinking,
• wsparcia w uruchomieniu lub optymalizacji profesjonalnego działu B+R w firmie;
• profesjonalnego marketingu i PR w obszarze B+R.

Usługi wynajmu powierzchni, związane z umiejscowieniem na terenie Kampusu EIT+ działu B+R Beneficjenta środków unijnych, w tym:

• dostęp do biur i laboratoriów, wyposażonych w nowoczesne meble, dygestoria i sprzęt laboratoryjny (różne powierzchnie),
• dostęp do wszystkich pozostałych laboratoriów EIT+ (ponad 23.000 m2 powierzchni), wynajem na godziny,
• możliwość wynajęcia na wyłączne potrzeby sprzętu specjalistycznego wraz z obsługą, uczestnictwo przy pomiarach wraz z operatorem,
• wynajem salek konferencyjnych, na potrzeby spotkań,
• dostęp do wydarzeń naukowych i popularyzujących naukę,
• pomoc w rekrutacji personelu.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.
ul. Stabłowicka 147; 54-066 Wrocław
Tel: +48 71 720 16 45
Fax: +48 71 720 16 01
e-mail: biuro@eitplus.pl
www.eitplus.pl

Konkurs dla wójtów i burmistrzówRozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do II edycji ogólnopolskiego konkursu Lider Lokalnej Społeczności, skierowanego do wójtów i burmistrzów. Jego organizatorami są miesięcznik Forbes oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. 


Celem konkursu jest wyłonienie liderów – przywódców, którzy potrafią wychodzić naprzeciw potrzebom lokalnych społeczności jednocześnie integrując je oraz aktywizując do działania.

Samorządowcy mają do odegrania trudną do przecenienia rolę. W społeczeństwie obywatelskim tkwi ogromny, niewykorzystany potencjał. Potrzebna jest inspiracja i upowszechnianie dobrych inicjatyw. Temu właśnie służy konkurs – mówi Jacek Pochłopień, zastępca redaktora naczelnego Forbes.


Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 5 czerwca 2015 r., warunkiem udziału jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.forbes.pl 


Laureatów wyłoni kapituła w składzie:
- Adam Aduszkiewicz, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,
- prof. Grzegorz Gorzelak, Uniwersytet Warszawski,
- Jacek Pochłopień, zastępca redaktora naczelnego Forbes,
- dr Cezary Trutkowski, Uniwersytet Warszawski, ekspert Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Udział w konkursie jest bezpłatny. 

N15 - ranking prezydentów miast Newsweeka


Vitaliy Klitschko na VI Kongresie RegionówVitaliy Klitschko, mer Kijowa i przywódca partii UDAR, kolejnym potwierdzonym gościem VI Kongresu Regionów we Wrocławiu.

 

Vitaliy Klitschko urodził się 19 lipca 1971 roku we wsi Biełowodskoje – obecnie na terenie Kirgistanu. Pochodzi z rodziny wojskowych. Wspólnie z rodziną i bratem – Władimirem – mieszkali w różnych zakątkach ZSRR do czasu przeprowadzki na Ukrainę w 1984 roku.

 

Vitaliy Klitschko studiował sport na Uniwersytecie Kijowskim. W 2000 roku obronił pracę doktorską związaną z tematyką zarządzania rozwojem społecznym.

 

Przygodę z boksem Vitaliy rozpoczął w wieku 14 lat. Podczas swojej kariery zdobył wiele światowych tytułów mistrzowskich. Jest dwukrotnym mistrzem kickboxingu amatorów, czterokrotnym zawodowym mistrzem kickboxingu, trzykrotnym mistrzem boksu na Ukrainie oraz srebrnym medalistą mistrzostw świata amatorów w boksie. W 1996 roku rozpoczął zawodową karierę bokserską, zdobył wiele tytułów, np. Mistrza Europy, mistrza WBO i WBA. Organizacja WBC okrzyknęła go najlepszym pięściarzem w historii boksu wagi ciężkiej.

 

Vitaliy Klitschko to urodzony działacz społeczny. W 2003 roku wspólnie z bratem założyli organizację filantropijną: „Fundacja Braci Kliczko”.

 

Karierę polityczną rozpoczął w marcu 2006 roku. W 2008 roku zadebiutował w ratuszu Kijowa. W 2010 roku Witalij Kliczko został liderem partii UDAR w kwietniu 2010 roku, dwa lata później partia UDAR dostała się do ukraińskiego parlamentu.

 

W maju 2014 roku Vitaliy Klitschko został wybrany merem Kijowa, stolicy Ukrainy.

 

Vitaliy Klitschko ma żonę Natalię, dwóch synów oraz córkę. Jego Hobby to nurkowanie, muzyka i szachy.

Klaus Wowereit na VI Kongresie RegionówKlaus Wowereit, burmistrz Berlina w latach 2001-2014, to kolejny gość specjalny VI Kongresu Regionów we Wrocławiu.

 

Wowereit urodził się w Berlinie w 1953 roku i studiował prawo na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Po trzech latach pracy jako urzędnik w biurze Senatu Spraw Wewnętrznych stanął w wyborach komunalnych na radnego dzielnicy Tempelhof i tak w wieku 30 lat został najmłodszym radnym w Berlinie.


Po jedenastu latach pracy radnego powiatowego wszedł do Izby Reprezentantów miasta Berlin. W grudniu 1999 roku został wybrany przewodniczącym SPD, parlamentarnej grupy przy Izbie Reprezentantów. Od czerwca 2001 roku objął funkcję burmistrz Berlina, z której zrezygnował  11 grudnia 2014, między innymi z powodu opóźnień związanych z lotniskiem w Berlinie, gdzie był przewodniczący rady nadzorczej.


Odchodząc z funkcji burmistrza, Wowereit pozostawił Berlin w o wiele lepszej sytuacji ekonomicznej, niż gdy obejmował w nim urząd. Niewątpliwie jego największym sukcesem jest wypromowanie niemieckiej stolicy na całym świecie jako miejsca przyjaznego i kosmopolitycznego. Regulamin VI Kongresu Regionów


Regulamin VI Kongresu Regionów we Wrocławiu dostępny jest pod poniższym linkiem:

VI Kongres Regionów we Wrocławiu


Ringier Axel Springer Polska ma zaszczyt poinformować, że VI edycja Kongresu Regionów odbędzie się w dniach 16-18 czerwca we wrocławskiej Hali Stulecia. Po raz pierwszy w historii wydarzenie to będzie miało miejsce w stolicy Dolnego Śląska.


Kongres Regionów to największe doroczne spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, poświęcone najistotniejszym kwestiom funkcjonowania miast, gmin, powiatów i województw. W każdej edycji Kongresu Regionów bierze udział blisko tysiąc samorządowców z całej Polski. W trakcie trzech dni kongresowych odbywa się kilkadziesiąt paneli dyskusyjnych i sesji plenarnych.

 

Gość specjalny Kongresu Regionów 2015:

 

Prof. Richard Florida – słynny ekonomista, twórca pojęcia „klasa kreatywna”
Dyrektorem programowym VI edycji Kongresu Regionów będzie Roman Młodkowski – dziennikarz , współtwórca TVN CNBC 


Wydarzeniu patronują media RASP: Newsweek, Forbes, Fakt, Przegląd Sportowy i Onet

organizatorzy