AKTUALNOŚCI
 

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z IX Kongresu, Wrocław 2018

 

 

  

Najlepsi prezydenci miast [WYNIKI RANKINGU]

 

 

Oto piętnastu wspaniałych. Podczas uroczystej gali Kongresu Regionów wręczone zostały nagrody w rankingu Prezydentów Miast N15 (organizowanym przez „Newsweek”). Zwycięzcą, po raz trzeci z rzędu, został Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. Kto jeszcze został wyróżniony? Oto pełne wyniki rankingu.

 

Czytaj więcej...  

Cezary Przybylski o cięciach w budżecie UE: Będzie bardzo trudno znaleźć wkład własny

 

 

Niedawno Komisja Europejska przyjęła propozycję budżetu UE na lata 2021-2027. Przewidziane dla Polski środki z funduszu spójności zmniejszą się o 20 mld euro. Co to oznacza dla polskich samorządów, które są głównymi beneficjentami tych funduszy? Na to i wiele innych pytań odpowiada Cezary Przybylski, marszałek Województwa Dolnośląskiego. Rozmawialiśmy z nim podczas trwającego właśnie we Wrocławiu Kongresu Regionów, na którym samorządowcy dyskutują o przyszłości polskich miast.

 

Czytaj więcej...  

Uroczysta gala Kongresu Regionów. Jacek Karnowski najlepszym prezydentem

 

 

Główną nagrodę w rankingu N15 wręczył Jackowi Karnowskiemu prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. – Wszyscy mnie pytają, jak jest w Sopocie, ja mówię: świetnie. Jak się pytają, jak jest we Wrocławiu, Nowej Soli – to mówię: świetnie. Jak mnie pytają, jak jest w Polsce, to milczę – mówił prezydent Sopotu odbierając wyróżnienie. Wyniki rankingu ogłoszono podczas uroczystej gali Kongresu Regionów we Wrocławiu.

 

Czytaj więcej...  

Europejskie miasta czyszczą ulice z samochodów

 

 

Zima minęła, ale temat smogu w Europejskich miastach pozostaje. Czy to Madryt, Paryż czy Mediolan, tutaj głównym problemem nie są bowiem piece i ich paliwo, ale ruch samochodowy w obrębie centrum miasta. Stąd kolejne inicjatywy zmierzające do ograniczenia udziału aut w miejskim ruchu. O elektromobilności i modelu transportu we współczesnych miastach będą mówić liderzy samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych na najbliższym Kongresie Regionów, którego Miasto2077 jest patronem medialnym.

 

Czytaj więcej...  

Czy kawiarnie zabijają nasze miasta?

 

 

Modne i drogie lokale, zarezerwowane dla zamożnych, są na tyle atrakcyjne z biznesowego punktu widzenia, że wypierają każdą tradycyjną formę aktywności, która dotychczas zaspokajała potrzeby lokalnych mieszkańców. Proces znany z zachodnich miast dotarł również do Polski.

 

Czytaj więcej... 

Justyna Glusman

Ekspert think tanku Forum od-Nowa

Pracownik naukowy SGH, wykładowca podyplomowych studiów zarządzania miastem i polityki miejskiej. Doktor nauk ekonomicznych, specjalizuje się w zagadnieniach polityki gospodarczej i regionalnej, autorka publikacji naukowych z zakresu samorządu terytorialnego, rozwoju miast i zarządzania miastem oraz funduszy unijnych.

Uczestnik i koordynator I edycji Prezydenckiego Programu Eksperckiego dla młodych naukowców w Kancelarii Prezydenta RP, członek rady ekspertów ośrodka myśli i dialogu THINKTANK, od 2008 roku działa w Stowarzyszeniu Ochocianie Sąsiedzi, współpracuje z think tankiem Forum Od-nowa.

 

Powrót do listy prelegentów

 

Pobierz program Kongresu w pliku PDF

 

 

 

PROGRAM Kongresu Regionów 2018

Temat przewodni: Megatrendy w miastach i regionach

 

 

 

 

DZIEŃ 1

 

09:00-10:00
Rejestracja i kawa
10:00-11:30
Sesja Plenarna

Nowa Perspektywa Finansowa UE
Wyniki Diagnozy Społecznej - Wprowadzenie do programu IX Kongresu Regionów
Przyjazna przestrzeń
SALA 1

11:30-12:45
Brakujący element w planowaniu przestrzennym – pieniądze.

Czy gminy stać na zrównoważone planowanie przestrzeni, kiedy deweloperzy budują na tanich gruntach z daleka od centrum, a miasto nie mając jeszcze dodatkowych dochodów musi na swój koszt budować i utrzymywać drogą infrastrukturę? Jak powiązać plany miejscowe z prawami rynku i możliwościami finansowymi mieszkańców? Jak rozłożyć korzyści i obciążenia związane z miejskimi inwestycjami po równo na wszystkie zainteresowane strony (mieszkańców, deweloperów, gminę)?
12:45-13:30
Lunch

13:30-14:45
Rewitalizacja, gentryfikacja, wyludnianie się centrum, rozlewanie się przedmieść – nieunikniona sekwencja zdarzeń?

Jak planować rozwój miasta, by nie pominąć żadnej grupy dochodowej i zapobiec wykluczeniu społecznemu? Jak rewitalizować zaniedbane zasoby mieszkaniowe, aby zachęcić mieszkańców do dbania o nie? Jak przyciągnąć nowe (młodsze i bogatsze?) grupy społeczne do dawniej zaniedbanych kamienic, skoro te nie oferują pożądanej wygody i przestrzeni? Jak ożywiać ważne, a zaniedbane dotąd ulice i place, by przyciągały lokalny handel i współtworzyły lokalną społeczność?
Eko-miasto
SALA 2

11:30-12:45
Klastry energii.

Szansa rozwoju rozproszonej energetyki integrującej lokalne społeczności czy kosztowna i trudna do przeskoczenia bariera wejścia prosumentów na rynek wytwarzania energii?
12:45-13:30
Lunch

13:30-14:45
Strefy niskiej emisji w centrach miast – rozkład szans i ryzyk dla mieszkańców, lokalnych biznesów i władz.

Jakich narzędzi potrzebuje miasto, by zwalczyć smog, rozładować korki i pobudzić lokalny biznes? Jak włączyć mieszkańców do konstruktywnej rozmowy o ograniczeniach? Czy wprowadzenie opłat za wjazd do strefy niskiej emisji wystarczy, by zmienić przepływy drogowe czy należy je połączyć z ułatwieniami dla transportu zbiorowego (np. tańsze lub darmowe przejazdy) lub likwidacją miejsc parkingowych, zwężaniem ulic i wytyczaniem buspasów? Jaka powinna być wysokość opłat? Jak sprawdzać poziom spalin we wjeżdżających do strefy pojazdach? Jak egzekwować nowe przepisy – jak może w tym pomóc elektroniczny monitoring? Czy ograniczenie (liczbowe lub ekonomiczne) wjazdu do strefy nie spowoduje zapaści lokalnych biznesów/sklepów? Czy miasta stać na mniejsze przychody z opłat parkingowych w wyniku wprowadzenia ograniczeń wjazdu?
Mobilność na żądanie
SALA 3

11:30-12:45
Współdzielone formy transportu w miastach.

Car-sharing, telebusy, taxi pooling - ewidentne korzyści dla użytkowników, niejasne zyski dla miasta. Jakie są pierwsze efekty działania sieci samochodów współdzielonych w miastach? Jak to wpływa na dostępność miejsc parkingowych w godzinach szczytu, zmianę przyzwyczajeń kierowców, liczbę miejsc abonamentowy ch, przychody miasta z opłat parkingowych? Czy opłaca się wprowadzać car sharing elektryczny? Jak ustalić maks. liczbę aut współdzielonych w mieście? Czy wpuszczać samochody na bus pasy i przydzielać preferencje parkingowe? Czy poza car-sharingiem, miasto powinno wspierać car-pooling? W jaki sposób?
12:45-13:30
Lunch

14:00-15:30
Zarządzanie mobilnością w rękach użytkownika.

Jak zintegrować planowanie i rozliczanie indywidualnego zużycia wszystkich dostępnych form transportu (publicznego i współdzielonego)? Czy karta Urban Card wprowadzona we Wrocławiu w 2018 oferuje funkcjonalności i oszczędności wystarczające do masowego przejścia mieszkańców na nowy sposób rozliczeń za przewozy? Jakie dane z Urban Card może uzyskiwać miasto i jakie korzyści mogą z tego zbioru danych wynikać dla miasta? Co musi się stać, by mieszkaniec mógł wygodnie zmieniać swoje nawyki transportowe i swobodnie i szybko zmieniać środki transportu?
Cyfryzacja – zawsze w kontakcie?
SALA 4

11:30-12:45
Cyfrowe zarządzanie miastem – Internet rzeczy w technologii 5G.

Wielkie idee, dostępne technologie, praktyczne zastosowania. Czekać na rozwój wypadków czy przyjąć rolę pioniera?
12:45-13:30
Lunch

13:30-14:45
Cyfrowa generacja Y – uciekające zasoby miast.

Jakie jest nowe cyfrowe pokolenie Y? Jak utrzymać i przyciągnąć i utrzymać w mieście młode i bardzo mobilne pokolenie przedsiębiorców (np. z pokolenia Y) z innowacyjnych i kreatywnych sektorów gospodarki? Jak wspierać ich nowe modele biznesowe i tworzyć kreatywną przestrzeń do pracy, networkingu i zabawy? Jak zaangażować młodych ludzi w przebudowę miejskich pustostanów i stworzenie podstaw dla rozwoju ich przedsiębiorczości? Jak instytucja jaką jest miasto może współpracować z młodymi ludźmi, nieprzyzwyczajonymi do biurokracji i procedur, czekania, czy zarządzania nakazowego? Jaki wypracować model współpracy, by młodzi chcieli się zaangażować w proces współdecydowania, ale bez oddawania im prawa do ostatecznej decyzji?
Nowe źródła finansowania
SALA 5

11:30-12:45
Partnerstwo Publiczno-Prywatne, czyli jak rozłożyć korzyści i odpowiedzialność za rozwój miasta między samorząd i prywatny biznes?

Największe pułapki, skuteczne rozwiązania, pozytywne doświadczenia w warunkach niepewności. Które obszary działalności samorządu najbardziej nadają się do formuły PPP? Jak zwiększyć korzyści w ramach tradycyjnego PPP? Dlaczego istnieje tak duża dysproporcja między regionami w liczbie realizowanych umów PPP? Dlaczego tak wiele jest zapytań o partnera, a tak niewiele podpisanych umów? Jak zwiększyć zaufanie stron transakcji? Na czym polega i jak zrealizować PPP hybrydowe – z dodatkowym wykorzystaniem środków unijnych?
12:45-13:30
Lunch

13:30-14:45
Czy wciąż obiecywać drogi i tramwaje?

Nowa perspektywa unijnego finansowania wejdzie do samorządów w połowie ich nowej kadencji. Jak samorządy mogą się przygotować na gorsze warunki unijnego finansowania dla infrastruktury i transportu w kolejnych latach? Na czym polega finansowanie inwestycji w niestosowanym w Polsce modelu tzw, smart financing, czyli przez obligacje na projekty związane z ekologią (green bonds) czy działaniami społecznymi (social bonds)?

14:45-16:00
Szybkie inspiracje 20x20


Seria następujących po sobie 10 prezentacji o przełomowych innowacjach miejskich, każda w formie 20 slajdów po 20 sekund na slajd. Po prezentacjach, sesja pytań i odpowiedzi z publicznością.
Tematy:
• panel obywatelski,
• inkubatory innowacji społecznych,
• dom wielopokoleniowy,
• gospodarze obszaru i latarnicy społeczni,
• teleopieka dla seniorów,
• woonerfy
• plan zrównoważonej mobilności miejskiej
• ponowne zagospodarowanie niewykorzystywanych przestrzeni

14:45-16:00
Miasto współtworzone - zintegrowane zarządzanie w miastach europejskich


Jak współtworzyć skuteczne rozwiązania z wszystkimi interesariuszami, nie narzucając im odgórnych decyzji, choć zachowując kontrolę? Jak wprowadzać rozwiązania dotykające różnych aspektów życia w mieście i wymagające skoordynowanego interdyscyplinarni nt podejścia, kiedy struktury miasta zakładają wąskie specjalizacje z niezależnymi jednostkami? Panel z przedstawicielami europejskich miast stanowiących najlepszą praktykę w innowacjach miejskich UE

14:45-16:00
Jak wygrać wybory


Najlepsze praktyki i najczęstsze porażki w Europie i Polsce
19:00
Uroczysta Gala

Rozdanie nagród dla prezydentów i burmistrzów, bankiet
• Ranking „N-15” Newsweeka dla najlepszych prezydentów miast
• Ranking Forbesa „Miasta Przyjazne dla Biznesu”
• Lista Forbesa „Top 10 Najbardziej innowacyjne miasta w Polsce”

 

 

DZIEŃ 2

 

SALA 1
9:00-10:00
Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży – Inspiracje dla dużych i małych gmin
SALA 2
9:00-10:00
Rola portu lotniczego w rozwoju miasta i regionu – kluczowe czynniki sukcesu, polskie doświadczenia
SALA 3
9:00-10:00
Nasze miasto jest wyjątkowe bo… Inwestycje atrakcyjne dla turystów i mieszkańców
10:00-11:15
Sesja Plenarna

Czy polskie miasta są gotowe na rewolucję w mobilności?
11:15-11:30
Przerwa kawowa
Przyjazna przestrzeń
SALA 1

11:30-12:40
Miasto bez wysp.

Nowe trendy w rozwoju miast przez łączenie funkcji – biurowych, handlowych, mieszkalnych i rekreacyjnych. Jakie są korzyści, wady i ryzyka inwestycji wielofunkcyjnych dla mieszkańców, inwestorów i miasta? Jak spowodować, by wszystkie strony były zainteresowane łączeniem funkcji?

12:45-14:00
Panel:
Kobiety w samorządzie

Rola władz lokalnych w promowaniu równouprawnienia na przykładzie Europejskiej karty równości kobiet i mężczyzn z życiu lokalnym
Eko-miasto
SALA 2

11:30-12:40
Uchwały antysmogowe

Jak zbudować skuteczny system do ich codziennego egzekwowania? Jakie rozwiązania na linii gmina-firmy energetyczne mogą pomóc w redukcji smogu? Jaka jest rola mieszkańców?

12:45-14:00
Warsztat:
Pilotażowy program priorytetowy gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)

Czy istnieją skuteczne rozwiązania?
Mobilność na żądanie
SALA 3

11:30-12:40
E-mobilność i pojazdy autonomiczne

Jak w przypadku pojazdów autonomicznych zagwarantować bezpieczeństwo pieszych i kierowców, podzielić odpowiedzialność prawną za wypadki i uchronić finanse gminy przed roszczeniami? Jak przygotować mieszkańców na wprowadzenie pojazdów autonomicznych? Jaki jest rzeczywisty rachunek zysków i strat dla miasta przy wprowadzaniu e-autobusów, e-sharingu, ułatwień dla e-samochodów?

12:45-14:00
Panel:
Rady osiedli – relikt PRL-u czy skuteczny sposób na zdecentralizowane zarządzanie miastem i zaangażowanie mieszkańców?

Czym powinna zarządzać rada osiedla (szkoła, plac zabaw)? Czy i jak podzielić zadania i fundusze na ogólno miejskie i osiedlowe?
Cyfryzacja – zawsze w kontakcie?
SALA 4

11:30-12:40
Społecznościowe planowanie miasta.

Jak dane z gminnej infrastruktury oraz różnych grup mieszkańców mogą pomóc małym i średnim miastom w stworzeniu nowego oblicza, skutecznie powstrzymującego proces obumierania i wyludniania się?

12:45-14:00
Warsztat:
Współuczące się miasta europejskie - zintegrowane i zrównoważone zarządzanie w miastach.

(Certyfikowany warsztat Urbact)
Obowiązują bezpłatne zapisy. Liczba miejsc ograniczona.
Nowe źródła finansowania
SALA 5

11:30-12:40
Płatności miejskie 2.0 - obywatelski crowdfunding

Jak samorządy mogą realizować projekty miejskie z finansowym udziałem mieszkańców i biznesu?

12:45-14:00
Warsztat:
Zrównoważone zamówienia publiczne.

Jak wykorzystywać zamówienia do wspierania lokalnej gospodarki
Jak jednocześnie zwiększyć swobodę wyboru, ograniczyć czasochłonność procedury i zwiększyć odpowiedzialność urzędników?
Jak wykorzystać zamówienia publiczne nie tylko do zmniejszenia kosztów i zwiększenia przejrzystości przepływów gotówkowych, ale również wzmocnienia lokalnej gospodarki? Jakie są zgodne z przepisami unijnego prawa możliwości, dzięki którym gminy i regiony mogą czerpać korzyści społeczne i ekonomiczne ze zwyczajowo technicznego procesu zamówień publicznych?
13:00-13:45
Lunch

 

 

 

 PRELEGENCIMODERATORZY

 

 

 

LOKALIZACJA

 

 

MAPKA DOJAZDU

 

 

 

 

PARTNERZY

 

 

Honorowy Patronat

 

 

Partnerzy

 

            

 

        

 

                    

 

       

 

Patroni Medialni

      

 

Organizator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

 

 

Dyrektor Programowy Kongresu Regionów
ROMAN MŁODKOWSKI

Kontakt:
tel. + 48 506 025 118

Adres do korespondencji
Ringier Axel Springer Polska
ul. Domaniewska 52
02-672 Warszawa

Powered by JS Network Solutions